Tegenovergesteld van reductie. Onder invloed van zuurstof vinden chemische reacties plaats. De wijn verkleurt en stoffen binden met elkaar.