Gradatie in zoetheid: meer dan 38 gram restzoet, ook wel liquoreus.