Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW), opgericht in 1899. Branchevereniging met grote en kleine handelaren welke veel gemeenschappelijke belangen behartigt, zoals wetgeving en invoerrechten.