Veel witte topwijnen komen van bodems met veel kalk, vaak in combinatie met klei.