Gradatie in intensiteit: meer dan gemiddelde kracht in kleur, geur of smaak.