Letterlijk een ‘groot merk’. Tot 1997 werd deze term gebruikt voor leden van het Syndicat de Grandes Marques. Hoewel de club opgeheven werd, wordt de term nog steeds gebruikt voor de grote, beroemde champagnehuizen.