Gradatie in intensiteit: een minder dan gemiddelde kracht van kleur, smaak of geur.