Een wezenlijk onderdeel van biologische wijnbouw is de bodembegroeiing (ondergroei) Deze bevordert de humusopbouw en stimuleert het bodemleven, hetgeen via een betere bodembeluchting en mineralisatie een gunstige invloed heeft op de gezondheid van de druivenplanten. Klaver in de ondergroei bindt stikstof in de bodem, zodat zo kunstmest niet nodig is. Bloemen in de ondergroei trekken nuttige insecten aan.