Een fout in de wijn die ontstaat als bacteriën suikers afbreken en/of alcohol omzetten in azijnzuur.